isaszeg-szennyviztelep.hu
  • nor
  • gye
Támogatók
Új Széchenyi Terv
Energia Központ
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Isaszeg
Isaszeg

Hírek

Elkészült az új isaszegi szennyvíztisztító telep

Elkészült az új isaszegi szennyvíztisztító telep, amelyet ünnepélyes keretek között adtak át hétfőn, Hatvani Miklós polgármester és Vécsey László országgyűlési képviselő jelenlétében. A 653 millió forint összértékű beruházás Európai Uniós támogatással valósult meg.

Az elmúlt közel két év során a korábbi telep helyett új szennyvíztisztítót építettek, amely megfelel az érvényes jogszabályoknak és környezetvédelmi előírásoknak. A szennyvíztelep átalakítására, fejlesztésére azért volt szükség Isaszegen, mert a korábban üzemelő szennyvíztelep műszaki kialakítása már nem volt képes a településen keletkező szennyvízmennyiséget kezelni.

A telep kapacitása a munkálatokat követően a korábbi 750 köbméterről 1300 köbméterre emelkedett, és megoldódott a szennyvíziszap komposztálással történő kezelése is. Ez egyben azt is jelenti, hogy a telep alkalmassá vált a teljes település kiszolgálására, így már minden belterületi ingatlan csatlakozhat a csatornahálózathoz. A beruházás eredményeként nemcsak a korábbi rákötési arány növekedhet, hanem számos olyan pozitív változás is érzékelhető lesz, ami élhetőbbé teszi a környezetet. Így például a kibocsátott tisztított szennyvíz nem habosodik majd és szaghatás sem lesz érezhető, hosszú távon pedig jótékony hatást gyakorol a Rákos patak ökológiájára is, mivel drasztikusan csökkenni fog a környezetbe kijuttatott szennyezőanyag mennyisége.


„Nagy örömömre szolgál, hogy elkészült városunk egyik lényeges beruházása. Külön kiemelném, hogy a szennyvíztelep fejlesztése határidőre valósult meg, miközben a város életében sem okozott fennakadást. Az új telep üzembe állítása nemcsak az isaszegiek életére lesz pozitív hatással, hanem a település környezetére is” – mondta el a zárórendezvényen Hatvani Miklós polgármester. A projekt eredményeit a polgármester köszöntőjét követően Vécsey László országgyűlési képviselő is méltatta.


Isaszeg Önkormányzata 2011-ben írt alá támogatói szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-vel. Ennek értelmében Isaszeg Város Önkormányzata a szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez egy kétfordulós pályázatot követően 555 millió forintos támogatást kapott az Európai Unió Kohéziós Alapjából. A beruházás közben az Önkormányzat pályázatot nyújtott be az önerő mértékének csökkentésére, amelynek eredményeként összesen 55 millió Ft-os nagyságrendű támogatást nyert. A további eredményes pályázatok következtében a támogatási szerződésben meghatározott 85 százalékos támogatási arány 92,008787 százalékra emelkedett.

A sajtóközlemény letölthető itt

-------------------------------------------------------------------- 

Szórólap

A szennvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatos második szórólap letölthető itt

 

--------------------------------------------------------------------  

Vízjogi üzemeltetési engedély

Megérkezett az isaszegi szennyvíztisztító telep bővítéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedély.

A dokumentum letölthető itt.


-------------------------------------------------------------------- 

Vízjogi üzemeltetési engedély

Megérkezett az isaszegi szennyvíztisztító telep bővítéséhez kapcsolódó két monitoring kút vízjogi engedélye. A dokumentum letölthető itt.


--------------------------------------------------------------------  

Tető alatt az új isaszegi szennyvíztistzító telep

A tervek szerint halad a kivitelezés

Tető alá került az új isaszegi szennyvíztisztító telep, amelyet Európia Uniós forrásból építenek. A munkálatok idén tavasszal kezdődtek, a próbaüzem pedig várhatóan jövő tavasszal zárul le, akkor várható az új telep átadása.

Isaszegen azért van szükség új szennyvíztisztító telepre, mivel a jelenleg is üzemelő tisztítómű kapacitása és műszaki kialakítása nem képes a beérkező szennyvíz mennyiség megfelelő kezelésére. Az szennyvíztisztítóval ez a probléma megoldódik, amely pozitív hatással lesz a környeztre valamint az isaszegi lakosok életminőségére.

A beruházás maga után von látható változásokat és persze lesz olyan, ami csak műszerekkel lesz észrevehető. Érzékelhető változás lesz például az, hogy a kibocsátott tisztított szennyvíz a nagyobb fokú tisztítás eredményeképp nem fog habosodni, és szaghatás sem lesz érezhető. Hosszú távon a tisztított szennyvizet befogadó Rákos-patak ökológiájára is jótékony hatással lesz. A létrejövő tisztítómű, mely inkább egy üvegházhoz lesz hasonlatos, illeszkedni fog a tájba. A csak műszerrel kimutatható változás a kibocsátott tisztított szennyvíz minősége lesz, hiszen a nagy hatásfokú tisztítási technológia miatt drasztikusan csökkenni fog a környezetbe kijuttatott szennyező anyag mennyisége. Ugyanakkor a telep kapacitása lehetővé fogja tenni azt is, hogy olyan területeket is bekapcsoljunk a szennyvízelvezető hálózatba, amikre eddig a kapacitás hiánya miatt nem volt lehetőség.

Isaszeg Önkormányzata 2011-ben írt alá támogatói szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nevében eljáró Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft-vel. Ennek értelmében Isaszeg Város Önkormányzata a szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez egy kétfordulós pályázatot követően 555 millió forintos támogatást kap az Európai Unió Kohéziós Alapjából, amely az összes költség 85 százalékát fedezi. A beruházás végeztével a szennyvíztisztító telep napi kapacitása 1.350 köbméterre emelkedik, illetve megoldódik a szennyvíziszap komposztálással történő kezelése is.

 

--------------------------------------------------------------------

Szórólap

A szennvíztisztító telep fejlesztésével kapcsolatos első szórólap letölthető itt

 

--------------------------------------------------------------------

Interjú az új szennyvíztisztító teleprőlIdén tavasszal elkezdődtek az isaszegi szennyvíztisztító telep építési munkálatai. Ennek apropóján készült az alábbi interjú Hatvani Miklós polgármester úrral.


Miért van szükség új szennyvíztisztító telepre?


A megoldandó probléma Isaszeg Város szennyvíztisztító telepének átalakítása, mivel a jelenleg üzemelő szennyvíztelep kapacitása és műszaki kialakítása nem képes a beérkező szennyvíz mennyiség megfelelő kezelésére. A jelenlegi kapacitás (750m3/d) mellett a település 65%-át tudná ellátni.
A település csatornahálózata 100%-ban kiépített, azonban a rákötési lehetőségek a kapacitás hiány miatt korlátozottak. A településen fejlődése, illetve a lakosság megfelelő ellátása és a gazdaságos üzemeltetés szempontjából is fontos a lakosság számára biztosítani a csatornahálózatra való rákötési lehetőséget.
Megoldandó probléma továbbá a települési folyékony hulladék (TFH) kezelése, mely jelenleg nem lehetséges a szennyvíztisztító telepen, ezért a TFH-t közúton más települések szennyvíztelepére szállítják kezelés céljából, valamint szükséges a keletkező szennyvíziszap kezelésének megoldása is.


Miből finanszírozzák a beruházást?


A beruházás az Európai Unió támogatásával valósulhat meg, a beruházás összköltségének 85%-át kapjuk támogatásként. Isaszeg Város Képviselő-testülete a maradék 15%-os önrész teljesítésére vállalt kötelezettséget. Az önkormányzatot terhelő önerő mértékének csökkentésére lehetőségünk adódik a támogatási intenzitás mértékének felülvizsgálatára, melyre a kérelmünket a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft mint közreműködő szervezet felé beterjesztettük, a kérelmet megalapozó szükséges dokumentumok csatolásával. Ugyancsak az önerő mértékének csökkentésére pályázatot nyújtottunk be, melynek eredményeként ez ideig 55 millió Ft-os nagyságrendben nyertünk támogatást.

Milyen feltételei voltak a támogatás megszerzésének?


A beruházást nagyon komoly előkészítő munkák előzték meg. A pályázati első forduló keretében történtek meg 2008-2010 között a teljes körű tervezési munkák és készült el a részletes megvalósítási tanulmány. A tervezési munkák eredményeként a fejlesztés vízjogi létesítési engedélyt kapott és elkészültek a megvalósításhoz szükséges tendertervek. Ezek alapozták meg a kétfordulós pályázat második szakaszában történő eredményes részvételt.

Meddig kell befejezni a beruházást? Mi történik akkor, ha csúsznak a kivitelezési munkálatok?

A beruházás támogatási szerződése szerint a projekt zárásának határideje 2014. május 4-e, ami a kész szennyvíztisztító próbaüzemének idejét is tartalmazza. A beruházások esetében persze előfordulnak előre nem látható „vis major” akadályok is – mint az isaszegi szennyvíztisztító esetében is a régészeti feltárások is igazolták – amelyek bizonyos időtartamú csúszásokat okoznak az előre ütemezett feladatok elvégzésében. Ezeket az előre nem látható csúszásokat kezelni tudjuk, hiszen nem akkora időtartamokról van szó, amely ellehetetleníti a megvalósítást. Ilyen esetekben mód és lehetőség van a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésére is, A felmerült időbeli csúszásokat a támogatás folyósító Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft felülvizsgálja ,de „vis major” körülmények miatt, tehát amikor a pályázó nem felelős a késedelemért, a támogatási szerződéseket módosítani szokták és a támogatási összeg nem vész el.

 

 

 

 

Mit fognak érzékelni az emberek a változásból?


Lesznek látható, érzékeltető változások és persze lesz, ami csak műszerekkel látható. Az érzékelhető változás lesz például az, hogy a kibocsátott tisztított szennyvíz a nagyobb fokú tisztítás eredményeképp nem fog habosodni, a szaghatás sem lesz érzékelhető. Hosszútávon a tisztított szennyvizet befogadó Rákos-patak ökológiájára is jótékony hatással lesz. A létrejövő tisztítómű mely inkább egy üvegházhoz lesz hasonlatos illeszkedni fog a tájba. A csak műszerrel kimutatható változás a kibocsátott tisztított szennyvíz minősége lesz, hiszen a nagy hatásfokú tisztítási technológia miatt drasztikusan csökkenni fog a környezetbe kijuttatott szennyező anyag mennyisége és manapság a környezetünk védelme érdekében ez nem elhanyagolható szempont. Ugyanakkor a telep kapacitása lehetővé fogja tenni azt is, hogy olyan területeket is bekapcsoljunk a szennyvízelvezető hálózatba, amiket eddig a kapacitás miatt nem tudtunk.

 

Az új szennyvíztisztító telep új technológia bevezetését is jelenti?


A szennyvízkezelés egy új építésű tömbösített vasbeton műtárgyban valósul meg, a telepen keletkező szennyvíziszap komposztálását végző technológiával kiegészítve, a tervezett szennyvíztisztító telep kapacitása 1.350 m3/nap. A tervezett tisztítási technológia teljesíti a KDV-KTVF által előírt az „általános védettségi kategória”-nál szigorúbb egyedi határértékeket.
A szennyvíz kezelését két identikus felépítésű szakaszos rendszerű, fixfilmmel intenzifikált eleveniszapos reaktorsor végzi. A technológia kiegészül egy mechanikai előkezelővel, vegyszeres fertőtlenítés lehetőségével, iszapkezeléssel, valamint az iszap hasznosítását végző komposztáló egységgel. Az újonnan tervezett műtárgyak, valamint a komposztáló telep a meglévő szennyvíztisztító telep északi oldalánál fekvő fejlesztési területen épülnek meg.
A biológiai szennyvíztisztító csatornán és tengelyen érkező települési szennyvizet is fogad.

Mi történik a régi teleppel?


 A régi telepet természetesen nem kívánjuk lebontani, hiszen az új telephez kapcsolódóan olyan megoldás került megtervezése, hogy a szippantott szennyvíz lefejtése a szállítóeszközökről a jelenlegi helyen történne, természetesen a műtárgy felújításra kerül a projekt keretében. A többi műtárgy hasznosítása tekintetében elképzelések vannak, a hasznosítás vízjogi engedélyezését a későbbiek során kell lefolytatni a hatóság irányában.

 

--------------------------------------------------------------------

 

Pályázati önerő támogatás

Isaszeg Város Önkormányzata másodszor is sikeresen pályázott a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0015 kódszámú, Isaszeg szennyvíztelep fejlesztése projekt Önkormányzatot terhelő pályázati önrészének támogatására. A Hatvani Miklós polgármester által benyújtott önerő-támogatási kérelem pozitív elbírálása után a település 29.165.946 forintot kapott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől. A beruházás uniós támogatási intenzitása 85 százalékról így közel 90 százalékra növekedett. A döntésre vonatkozó levél letölthető itt.

 --------------------------------------------------------------------

Elkezdődtek a munkálatok

A régészeti feltárást követően májusban elkezdődtek a szennyvíztisztító telep építési munkálatai.

Az erről készült fotók a galériában tekinthetők meg.

-------------------------------------------------------------------- 

 

Hírek a régészeti feltárásról

 

A szennyvíztisztító telep területén március elején elkezdődtek a
régészeti ásatások. A munkálatok várhatóan március végére befejeződnek.
Az ásatásról készült fotók a galériában tekinthetők meg.

--------------------------------------------------------------------

 

Régészeti feltárás

A szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély a Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája szakhatósági állásfoglalása alapján előírja, hogy a kivitelezés azon szakaszában, amikor a földmunkákat végzik, régészeti szakfelügyelet is szükséges.
Ennek során a régészek az építkezés tervezett területén késő bronzkori leleteket találtak, ezért további vizsgálatokat kezdeményeztek.
Ezek a vizsgálatok előreláthatólag harminc napot vesznek igénybe, amely az időjárás függvényében változhat.

Az építési munkálatok ez alatt az idő alatt a humuszleszedéssel folytatódnak.

A régészeti munkálatok eredményéről a honlapon adunk majd tájékoztatást.

--------------------------------------------------------------------

 

MEGHÍVÓ

Isaszeg Város szennyvíztisztító telep fejlesztése

Közmeghallgatás

 

Ezúton szeretnénk meghívni minden kedves isaszegi lakost a 2012. november 26-án tartandó közmeghallgatásra, ahol többek közt a település szennyvíztisztító telepének a fejlesztéséről is bővebb tájékoztatást kaphatnak.

A közmeghallgatás napirendje a következő:

1.Beszámoló az elmúlt időszakban végrehajtott feladatokról, valamint következő évre vonatkozó tervekről és elképzelésekről.
Előadó: Hatvani Miklós polgármester


2. A szennyvíztisztító fejlesztés megvalósításával kapcsolatos tájékoztató
Előadó: dr. Báthory Gergely vezető projektmenedzser


3. Közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

 

A közmeghallgatás időpontja: 2012. november 26, hétfő, 17:00 óra

A közmeghallgatás helyszíne: Dózsa György Művelődési Ház, 2117 Isaszeg, Dózsa Gy. u. 2.

 

Megtisztelő részvételére számítunk!

A meghívó letölthető itt.

A közmeghallgatáson elhangzott előadás letölthető a következő linkről: Közmeghallgatás előadás .pdf

 --------------------------------------------------------------------

 

Ünnepélyes szerződés aláírás


Október 18-án hivatalosan is kezdetét vette az isaszegi szennyvíztelep fejlesztése, miután ezen a napon ünnepélyes keretek között aláírták a szerződést a telep kivitelezőjével, amelyet közbeszerzési eljárás során választottak ki. A döntés értelmében a telep megépítése a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. feladata, amely számos referenciát tud felmutatni hasonló projektekben.

Az ünnepség során Hatvani Miklós polgármester és Tomosi Károly, a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt. vezérigazgatója egy rövid köszöntő után letette az új telep alapkövét. Ezután Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke; Vécsey László országgyűlési képviselő köszöntője következett. Tóbiás Zoltán, a Nemzeti Környezetvédelmi és Energiaközpont Nonprofit Kft. főosztályvezetője bemutatta a szervezet szerepét a szennyvízberuházásokban, elmondta tapasztalatait a hasonló projektekkel kapcsolatban. A köszöntőket követően dr. Báthory Gergely projektmenedzser, a Campo Consulting Zrt. vezérigazgató-helyettese bemutatta a projekt résztvevőit valamint a kiválasztásuk menetét.

A projektmenedzser beszédét követően került sor a kivitelezői szerződés ünnepélyes aláírására, majd Tomosi Károly tartott egy rövid ismertetőt a beruházás részleteiről.

--------------------------------------------------------------------A szennyvíztelep fejlesztésről

Teljesen kialakult az a szakértői és kivitelezői kör, amely az új szennyvíztelep kivitelezéséért lesz felelős. Az elmúlt napokban minden vállalkozóval szerződést kötöttek, így munkára készen áll a szennyvíztelep kivitelezője, a FIDIC mérnök, a projektmenedzsment csapat valamint a kommunikációs szakértő is.

A munkálatokban részt vevő alvállalkozókat közbeszerzési eljárások során választották ki. A beruházás legfontosabb szereplője a kivitelező, a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt., amelynek feladata a telep megépítése, valamint minden ezzel kapcsolatos munkálat elvégzése.

A beruházás megkezdésének másik fontos szereplője a projektmenedzsment csapat, amely a projekt teljes körű megvalósításáért felel, koordinálja a résztvevő szervezeteket valamint felelős a határidők és ütemtervek betartásáért. A projektmenedzseri feladatokat a Campo Consulting Kft. látja el, amelynek több mint tíz éves tapasztalata van többek között szennyvíztelep- és csatornafejlesztési valamint különböző önkormányzati beruházásokban, kezdve a turisztikai célú programoktól az ipari parkok fejlesztéséig.

Nagyon fontos szerepe van a kivitelezésben a FIDIC mérnöknek, aki a műszaki tartalom terv szerinti megvalósításáért felel. Isaszegen ez a KEVITERV AKVA Kft. feladata. A Kelet-magyarországi Vízügyi Tervező Vállalat jogutódjaként komoly hagyományokkal és referenciával rendelkezik a vállalat, amely egyébként teljes mértékben magyar tulajdonú, a tulajdonosi jogokat elsősorban a cég alkalmazottai gyakorolják.

A szennyvíztelep fejlesztésének kommunikációs feladatait a TenderPress Kft., több hasonló program kommunikációs cége végzi. Hasonló feladatokat látnak többek között Cecén, Dobozon, Hatvanban, Iregszemcsén és Szarvason is.

A település 2011-ben írt alá támogatói szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. Ennek értelmében Isaszeg Város Önkormányzata a szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez egy kétfordulós pályázatot követően 555 millió forintos támogatást kap az Európai Unió Kohéziós Alapjából, amely az összes költség 85 százalékát fedezi.

--------------------------------------------------------------------

 

FEJLESZTIK AZ ISASZEGI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEPET
A TÖBB MINT FÉLMILLIÁRDOS BERUHÁZÁS MÉG AZ IDÉN ELKEZDŐDIK

2012 / október / 18.

Több mint félmilliárd forintos beruházással fejlesztik az isaszegi szennyvíztisztító telepet. A beruházás kivitelezője a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt., jelentették be csütörtökön, a projekt ünnepélyes nyitórendezvényén. A beruházás összértéke 653 millió forint, amelynek nyolcvanöt százalékát, 555 millió forintot finanszíroznak az Európai Unió Kohéziós Alapjából.

A település 2011-ben írt alá támogatói szerződést a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. Ennek értelmében Isaszeg Város Önkormányzata a szennyvíztisztító telep fejlesztéséhez egy kétfordulós pályázatot követően 555 millió forintos támogatást kap az Európai Unió Kohéziós Alapjából, amely az összes költség 85 százalékát fedezi. A beruházási munkálatok hamarosan el is kezdődnek, miután közbeszerzési eljárás keretében kiválasztották és szerződést kötöttek a kivitelezővel, a Veolia Water Solutions & Technologies Magyarország Zrt.-vel.

A beruházás során a jelenlegi telep helyett új szennyvíztisztítót építenek, amely megfelel a jelenlegi jogszabályoknak és környezetvédelmi előírásoknak. A szennyvíztelep átalakítására, fejlesztésére azért van szükség Isaszegen, mert a jelenleg üzemelő szennyvíztelep műszaki kialakítása nem képes a településen keletkező szennyvízmennyiséget kezelni.

A telep jelenlegi kapacitása naponta 750 köbméter, amely a település hatvanöt százalékát képes ellátni. A szennyvíz tisztítása mellett megoldandó problémát jelent még a keletkező folyékony hulladék valamint a szennyvíziszap kezelése. A beruházás végeztével a szennyvíztisztító telep napi kapacitása 1.350 köbméterre emelkedik, illetve megoldódik a szennyvíziszap komposztálóval történő kezelése is.

A beruházás célja, hogy a modern, korszerű szennyvíztisztító telep megvalósítása révén csökkentse a környezeti terhelést, valamint a jobb higiénés állapotok kialakításával javuljon a lakosság életminősége. Az új szennyvíztisztító telep lehetővé teszi majd a település területén keletkező szennyvíz megfelelő kezelését. Így csökken a talaj és a talajvíz szennyezettsége, javul a felszín alatti vizek minősége valamint egészségesebb lakókörnyezet alakul ki.

A sajtóközlemény szövege letölthető itt.

--------------------------------------------------------------------

 

Közbeszerzési eljárás

Isaszeg Város Önkormányzata kiírta a szennyvíztisztító telep fejlesztésére vonatkozó közbeszerzési eljárást. A közbeszerzés tárgya a jelenleg is működő telep kiváltása egy új szennyvíztisztító és komposztáló rendszer építésével a FIDIC piros könyv alapján. Az ajánlattevő feladata a rendelkezésre álló engedélyezési és tender tervek alapján a szükséges kiviteli részlettervek elkészítése, valamint a vízjogi létesítési engedélyben előírt próbaüzem lefolytatása során szakmai irányítás a vállalkozó által kiépített távfelügyeleti rendszeren keresztül. A szerződés időtartama 1,5 év. A szerződés értéke közel nettó hatszáz millió forint. A részletes pályázati kiírást a mellékelt dokumentum tartalmazza. >>>

Töltés...